Δημοσίευση Ισολογισμού Έτους 2016

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό του έτους 2016

Ισολογισμός 2016

Posted in ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ