Δημοσίευση Ισολογισμού Έτους 2017

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό του έτους 2017

Ισολογισμός 2017

Posted in ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ