Δημοσίευση Ισολογισμού Έτους 2018

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον ισολογισμό του έτους 2018

Ισολογισμός 2018

Posted in ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ